Całodobowa pomoc tel. 663 488 838 lub 661 470 686

Porady

Porady finansowe
Współpraca z domem pogrzebowym usprawni wszelkie kwestie organizacyjne
Otrzymanie zasiłku pogrzebowego może pomóc w złagodzeniu obciążenia finansowego związanego z pogrzebem i jest jednym ze sposobów wsparcia osób, które poniosły koszty związane z pochówkiem bliskiej osoby.

Współpraca z renomowanym domem pogrzebowym może znacząco ułatwić wszelkie kwestie związane z organizacją pochówku. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji w kompleksowej organizacji pogrzebów, jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie i profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu. Nasz zespół podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby spełnić oczekiwania klienta, uzgadniając i realizując wszelkie formalności związane z ceremonią pogrzebową.

Nasi wykwalifikowani pracownicy są gotowi sprostać wszelkim potrzebom i życzeniom klientów, dostosowując się do ich preferencji oraz możliwości finansowych. Dbamy o to, aby koszty usług pogrzebowych były transparentne i uczciwe, zawsze stawiając godność i szacunek wobec zmarłego oraz jego rodziny na pierwszym miejscu.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie profesjonalnej organizacji pochówku, ale także wsparcie emocjonalne dla rodzin dotkniętych stratą bliskiej osoby. Dlatego też angażujemy się w każdy detal ceremonii, aby zapewnić spokój i poczucie godnego pożegnania dla wszystkich uczestników. W ten sposób staramy się uczynić ten trudny czas jak najmniej obciążającym dla naszych klientów.
Bezgotówkowe usługi pogrzebowe
Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe wsparcie finansowe, które może być przyznane przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) osobom lub instytucjom, które poniosły koszty związane z pogrzebem. Istnieją trzy główne sposoby przyznawania tego świadczenia:

- Członkom rodziny: Zasiłek jest wypłacany w pełnej, zryczałtowanej wysokości. Oznacza to, że osoby będące członkami rodziny zmarłego otrzymują wsparcie w określonej ustalonej kwocie, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

- Osobom spoza rodziny lub instytucjom: W takich przypadkach zasiłek pogrzebowy jest wypłacany na podstawie udokumentowanych rachunków za pokryte wydatki. Jednak kwota zasiłku nie może przekroczyć określonego limitu, który zazwyczaj wynosi 4000 zł.

- Podział zasiłku w przypadku wielu pokrywających koszty: Jeżeli koszty pogrzebu są pokrywane przez więcej niż jedną osobę lub instytucję, zasiłek pogrzebowy jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Oznacza to, że każda ze stron otrzymuje część zasiłku proporcjonalnie do swojego udziału w pokryciu kosztów.
Pochówek osoby nieubezpieczonej
W sytuacji kiedy osobie zmarłej nie przysługuje standardowy zasiłek pogrzebowy, ale przysługuje ubezpieczenie osobie z najbliższej rodziny, która pokrywa finansowanie pogrzebu, to tym samym ta osoba nabywa prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Warto zaznaczyć, że jeśli żadnej ze stron, ani zmarłej osobie, ani osobie z najbliższej rodziny, nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, odpowiednią instytucją, która może zobowiązać się do sfinansowania ceremonii pogrzebowej, jest właściwy Zakład Opieki Społecznej. Oznacza to, że w przypadku braku możliwości pokrycia kosztów pogrzebu ze względu na brak zasiłku pogrzebowego, instytucja ta może przejąć odpowiedzialność za sfinansowanie ceremonii pogrzebowej. W takiej sytuacji istotne jest zgłoszenie się do właściwego Zakładu Opieki Społecznej w celu uzyskania niezbędnej pomocy finansowej na organizację pogrzebu.
Gdy śmierć nastąpiła w domu 
Jeśli śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon. Jeśli lekarz nie ma wątpliwości, wystawi kartę zgonu. W przypadku podejrzeń o wypadek lub udział osób trzecich, lekarz może wezwać policję. Po uzyskaniu karty zgonu, można skontaktować się z naszą firmą, aby zlecić zabranie ciała bliskiej osoby do profesjonalnej chłodni. Dzwoniąc pod numer 661 470 686 lub 663 488 838 możesz zlecić nam ten proces.

Jeśli lekarz wezwie policję z powodu wątpliwości co do przyczyn śmierci, to to policja z kolei wezwie firmę pogrzebową, która posiada w danym roku umowę z prokuraturą na transport zmarłych. W takiej sytuacji za usługę transportu do chłodni szpitalnej i przechowanie ciała rodzina nie ponosi kosztów. Nadal jednak rodzina ma prawo do wyboru dowolnego zakładu pogrzebowego w celu zorganizowania pogrzebu.

Prokurator, który na prośbę policji stwierdzi brak udziału osób trzecich w zgonie, może odstąpić od dalszego śledztwa i przekazać ciało do "dyspozycji rodziny". W takim przypadku można skontaktować się z naszą firmą pod numerem 661 470 686 lub 663 488 838, aby zlecić zabranie ciała bliskiej osoby do profesjonalnej chłodni.

Po uzyskaniu karty zgonu można kontynuować organizację pogrzebu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia naszego biura ul. Ks.Zdzisława Sobierajskiego 1
Ostrzeszów 63-500. Nasi pracownicy przekażą Państwu szczegółowe informacje dotyczące dalszych formalności do załatwienia.
Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, karta zgonu 
W przypadku śmierci osoby w szpitalu, należy udać się na oddział, na którym nastąpiła śmierć. Tam można uzyskać informacje oraz otrzymać kartę zgonu. Po uzyskaniu karty zgonu można kontynuować organizację pogrzebu, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerami 661 470 686 lub 663 488 838. Można także odwiedzić nasze biuro przy ul. Ks.Zdzisława Sobierajskiego 1 Ostrzeszów 63-500. Nasi pracownicy przekażą wówczas jasne informacje na temat dalszych formalności do załatwienia.

Karta zgonu to dokument wystawiany przez lekarza stwierdzającego zgon, na przykład lekarza ze szpitala, lekarza z pogotowia lub lekarza rodzinnego. Jest to jeden z kluczowych dokumentów - bez niego nie można załatwić dalszych formalności, a nasza firma nie będzie mogła zabrać ciała do chłodni. Wydanie karty zgonu jest bezpłatne.

Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia innego niż naturalne, na przykład w wypadku. W takim przypadku lekarz podejmuje decyzję o wezwaniu policji i prokuratora. Dopiero po uzyskaniu zgody policji lub prokuratury prowadzącej postępowanie możliwe będą formalności związane z odbiorem ciała i pogrzebem. Kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub przeprowadził sekcję zwłok.
Ustalenie budżetu
Ustalenie budżetu przed planowaniem pogrzebu jest kluczowym krokiem w procesie, który pozwala na świadome podejmowanie decyzji finansowych. Tworzenie budżetu obejmuje określenie kwoty pieniędzy, którą jesteśmy gotowi przeznaczyć na ceremonię pogrzebową oraz związane z nią wydatki. Jest to istotne nie tylko ze względów finansowych, ale także emocjonalnych, ponieważ pozwala to uniknąć nadmiernego obciążenia budżetu w trudnym czasie żałoby.

Kiedy ustalamy budżet, warto wziąć pod uwagę różnorodne koszty związane z ceremonią pogrzebową, takie jak kremacja lub pochówek, wynajem sali na uroczystość, kwiaty, nagrobek, opłata za kaplicę, czy też ewentualne koszty związane z przyjęciem po pogrzebie. Ponadto, istotne jest uwzględnienie ewentualnych dodatkowych wydatków, które mogą pojawić się w trakcie organizacji pogrzebu.(Aby uzyskać informacje związane z kosztami pogrzebu  Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerami 661 470 686 lub 663 488 838)

Kiedy ustalisz budżet, trzymaj się go i podejmuj świadome decyzje finansowe, by uniknąć nadmiernych wydatków. To oznacza analizowanie oferty i czasem rezygnację z niektórych dodatkowych opcji, które mogą zwiększyć koszty. Regularne monitorowanie wydatków i dostosowywanie planu, jeśli zajdzie taka potrzeba, pozwoli ci pozostać w ramach ustalonego budżetu
Wybór opcji ekonomicznych
Rozważanie mniej kosztownych opcji podczas planowania pogrzebu może znacząco zmniejszyć obciążenie finansowe dla rodziny zmarłego. Wybór prostszych rozwiązań, takich jak pochówek bez zbędnych dodatków czy kremacja, może być korzystny zarówno z perspektywy finansowej, jak i emocjonalnej.

Pochówek bez zbędnych dodatków, zwany również pochówkiem ekonomicznym, obejmuje podstawowe usługi pogrzebowe, takie jak transport zwłok, przygotowanie ciała oraz pochówek na cmentarzu. Pomimo braku dodatkowych elementów, taki pochówek nadal zapewnia godne pożegnanie zmarłego i może być wyborem odpowiednim dla osób preferujących prostotę i oszczędność.

Kremacja jest kolejną opcją ekonomiczną, która może być rozważana. Koszty związane z kremacją są często niższe niż tradycyjny pochówek, ponieważ nie ma potrzeby zakupu grobu ani nagrobka. Dodatkowo, wybór kremacji może umożliwić elastyczność w planowaniu uroczystości pogrzebowej, ponieważ nie jest konieczne organizowanie ceremonii na cmentarzu.

Wybór opcji ekonomicznych nie oznacza rezygnacji z godnego pożegnania zmarłego. W przypadku kremacji, rodzina może zorganizować ceremonię pogrzebową w dowolnym miejscu, a proste pochówki mogą być równie wzruszające i pełne szacunku. Ważne jest, aby wybór opcji był zgodny z życzeniami zmarłego oraz możliwościami finansowymi rodziny.
Formalności
Dokumenty
Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w ZUS lub KRUS, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:

- Akt zgonu, lub w przypadku braku karty zgonu, którą wystawił lekarz stwierdzający zgon.
- Dowód osobisty zmarłej osoby.
- Dowód osobisty współmałżonka lub najbliższej osoby zmarłego.
- Zaświadczenie z zakładu pracy, jeśli zmarły był osobą pracującą.
- Legitymację emeryta lub rencisty, jeśli zmarły był emerytem lub rencistą.
- Akt małżeństwa, jeśli pochówkiem zajmuje się współmałżonek, lub akt urodzenia, jeśli pochówkiem zajmują się dzieci zmarłego.

Zakład Pogrzebowy LIPIŃSCY SOUL oferuje kompleksowe wsparcie w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności w ZUS oraz KRUS, aby uruchomić procedurę, która umożliwi otrzymanie zasiłku pogrzebowego. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możemy pomóc Państwu w szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich kwestii formalnych związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego.
Niezbędne koszty pogrzebu
Niezależnie od otrzymanego świadczenia finansowego można tak dostosować wartość całej obsługi pogrzebu, aby nie przekraczała ona określonej kwoty. Do kosztów pogrzebu należy zaliczyć koszty związane z pracą zakładu pogrzebowego (w tym kwestie przygotowania ciała Zmarłego do pochówku i przechowanie go w chłodni), trumna lub urna, koszt transportu zwłok, ewentualnie koszt kremacji, a także akcesoria takie jak: tabliczka, klepsydry i nekrologi, koszty związane z ceremoniami kościelnymi, kwiaty - to są tak zwane koszty podstawowe, które występują zawsze. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie miejsca na cmentarzu (zazwyczaj obejmuje on czas 10-20 lat) i ewentualne opłacenie go jeśli jest taka potrzeba, lub wykupienie jeśli takiego miejsca nie ma.

Telefon kontaktowy 24/h

tel.: 661 470 686
kom.: 663488838,

Dojazd do nas

Ks. Zdzisława Sobierajskiego 1
Ostrzeszów 63-500